Home.html
Almen_DK.html
B%C3%B8rn_%26_komp..html
Lydex.html
 

Jeg havde også forestillet mig, at jeg ville fortælle lidt om, hvordan jeg forholder mig til kunsten, og det at komponere. Det er ikke få tanker jeg har gjort mig om dette i tidens løb, og det er heller ikke alle tankerne, der lader sig nedskrive entydigt og klart. Men nogle “statements” vil jeg godt levere alligevel, forhåbentlig til inspiration.

 

Min kunst går ud på, personligt, at søge en vej ind i den ny musik, som går uden om avantgarden og uden om afvisningen af den. Principielt kan enhver musik komme til orde i mine værker, inklusive den, der ikke har været hørt før. Det er ikke min drivkraft at søge den metafysiske sandhed bag tingene via min kreativitet, men jeg er til gengæld optaget af en forestilling om, at musikken, og kunsten, som ikke-sproglige objekter rummer en erkendelse af verden, vi kan bruge som redskab til at håndtere de stadige, tildels irrationelle, intensiteter, livet er fyldt med. For 100 år siden ville man sige at, “der skal være sang bag ved ploven”, jeg vil sige at kunsten kan træde til og gøre udsvingene i livsfølelsen håndterbare. Der er til stadighed brug for at sætte det “at leve” i musik.
                                                            Bo Gunge

                                                            Varming Vesterby 35

                                                            6760 Ribe


                                                            tlf.: +45 75 42 00 62


                                                            e-mail:

                                                            bgunge@post.tele.dk

http://www.aut.dk/autograf/8.2/ide.html
http://www.dvm.nu/hierarchy/periodical/dmt/2002-2003/05/?show=data/periodical/dmt/2002-2003/5/periodical-dmt2002-2003_5_04.tkl&type=periodical
http://dvm.nu/hierarchy/periodical/dmt/1996-1997/05/?show=data/periodical/dmt/1996-1997/5/periodical-dmt1996-1997_5_04.tkl&type=periodical