Peer Kjær Andersen i Kristeligt Dagblad (30/4 - 02):

 

“ ...koncerten fredag eftermiddag på Steno Museet, hvor Bo Gunges “Månebryllupssange” fik deres første live-opførelse af Aarhus Universitetskor under ledelse af Carsten Seyer-Hansen.

 

Det er et værk af den sjældne type, der med sine mange musikalske og intellektuelle lag kalder på nogle af de dybeste myter og instinkter i mennesket og samtidig er umiddelbart tilgængelig musik.

 

Med en længde som en romantisk symfoni holdt værket i kraft af sin indre logik tilhørerne fanget i rituelt forløb af stor skønhed, tidløst, men sat i relief af de ubønhørlige svingninger af Focault-pendulet i museets forhal.”

 

 

Steen Søgaard i Jyllands-Posten (30/4 - 02):

 

“Musikken (...) er meget velklingende, indadvendt og meditativ og er hele tiden i bevægelse som en glidende strøm af lag, der flyder ud og ind mellem hinanden og fremtræder i nuancerede klangfarver.

 

Teksten, der er sammenstillet af komponisten, bæres af det firestemmige herrekor i komplekst-polyfone strukturer med tætliggende, krydrede klange, mens damekoret supplerer med forskellige klang- og atmosfære-skabende effekter: f. eks. klappen på kinderne (“månestøj”) som udtryk for månens skyggeside, og lange klingende toner som udtryk for lyset (...)

 

Det rige stemningsindhold og ikke mindst det velpolerede korarbejde skabte tilsammen en smuk poetisk helhed, der uværgerligt rører og berører sanserne.”

Vokal_musik.html
Almen_DK.html